Välkommen till MST


Vår affärsidé  
Utveckla och tillverka släpvagnar, från ritbord till kopplat släp, med
utgångspunkt från den individuelle åkarens egna idéer om
lastlösning.                                                                                                            Startbild
 
Vår position
MST är Sveriges främsta tillverkare av timmersläp. Först med det
senaste och marknadens längsta garantier.
                    
Vårt erbjudande
MST erbjuder kundspecifika släpvagnar med smarta detaljer för
medvetna kunder och ett väl utvecklat serviceutbud.

Vår mission
Utmana givna lösningar för att skapa kundens egen vagn.

Vår vision
Alltid stolta kunder.