Produktkategorier

Produkter

För MST är kundens vilja lag, varje idé och önskemål enGrus_o_skog
självklarhet att uppfylla och förverkliga. MST är yrkesmän
med stor skicklighet och passion för sitt arbete - annars
skulle man inte kunna skapa alla de speciella och individ-
uella lösningar som deras kunder efterfrågar. Det är
en flexibel fabrik som tagit lärdom av fordonsindustrin
och som från en standardiserad bottenplatta kan skapa
många små speciallösningar och design-/färgalternativ
som attraherar åkarna. För de åkerier, där lastbilen
och släpet är en del av åkarnas personlighet. På MST är
ingenting omöjligt.