Produktkategorier

Produkter

Lastväxlare


Kusken

KUSKEN är samlingsnamnet på MSTs högproduktiva lastväxlarvagnar. Den 3-axliga lastväxlarvagnen
är avsedd för 1 st lastbärare och kan utrustas med tippfunktion, medan den 4-axliga är avsedd för
2 st lastbärare. Båda vagnstyperna bygger  på en gemensam väl utvecklad grundkonstruktion. Denna
konstruktion ger hög stabilitet vid transport och vid tippning. Vid växling av lastflak ger MSTs unika
slädkonstruktion maximal säkerhet. MSTs vilja och möjlighet att tillgodose Dina önskemål känne-
tecknar också tillverkningen av Lastväxlaren Kusken.