TransLink

TransLink - Står aldrig still

Mjölby Släp & Trailer AB ingår i TransLink Gruppen, ett integrerat nätverk av utvecklingsorienterade fabrikat och tjänster för tunga industriella transporter.

I sin nuvarande form har TransLink funnits sedan 1997. Det dominerande ägandet utgörs av Fairford Holding Scandinavia AB. Vår affärsidé är väldigt enkel; att utveckla, tillverka och marknadsföra lastbilspåbyggnader och tunga släpvagnar med tillhörande serviceutbud  för den nordiska marknaden. I samråd med dig tar våra säljare och konstruktörer fram en transportlösning som uppfyller dina krav på funktion och god driftsekonomi. Vår tätposition har vi nått tack vare kunskaper från Kilafors, Briab, ORY,  MST och Hjelms som är bärare av svensk släpfordonsutveckling sedan mer än ett halvt sekel tillbaka.

Vi är sedan länge marknadsledande i Sverige när det gäller transportlösningar, där våra huvudprodukter är släpvagnar och lastbilspåbyggnader. Sedan början av år 2005 ingår ORY AB, marknadsledare av innovativa lösningar för tippvagnar och påbyggnader av tipp på lastbil, i företagsgruppen. Gruppens sammansättning förändrades igen i början av år 2007, då MST AB kompletterar TransLinks bredare produktprogram med ett mer riktat utbud av timmervagnar. 2009 utvidgades nätverket TransLink ytterligare med servicekedjan STS, Sydhamnens Trailerservice AB som har 16 verkstäder från Malmö i söder till Luleå i norr. Det utvecklings- och serviceorienterade Hjelms AB i Iggesund förvärvades 2011 som ett led att erbjuda kompletta lösningar för skogsåkarens behov av timmerpåbyggnader och släp.

Vi samarbetar med alla stora lastbilstillverkare vilket gör att vi kan ta hem ett chassi och bygga på det helt efter dina önskemål. Det är genom att lösa dina och andra åkares transportproblem som vi hela tiden utvecklas och blir bättre. Vår strävan är att ta fram effektiva och säkra produkter på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Tack vare vår produktdokumentation som sträcker sig flera decennier tillbaka och duktiga och engagerade medarbetare, kan vi dessutom ge en service som går utöver det vanliga.

Tillsammans med våra finansiellt starka ägare och med en lika stark vilja att hela tiden utveckla våra produkter och tjänster har vi satt som mål att vara den svenske åkarens förstahandsval.

Koncernföretag

Länkar

Translink_logo
Kilafors_logoOry_logoSTS_logo


Hjelms_Logo